jeuness-pict

JEUGD

Het is natuurlijk vakantie… Van 20 tot 30 juni richt een groot luik van het festival zich tot de jonge generatie. Dit geldt zowel voor de samenstelling van het programma als voor de ateliers. De examens liggen achter de rug en deze jonge mensen kunnen nu vele aspecten van de film ontdekken, een filmkritiek leren schrijven, een camera leren bedienen, een dubbing proberen, of dit alles op een blog leren posten of beheren, … Stuk voor stuk unieke ervaringen voor de «Youth Generation» die naar het BRIFF zal komen.