BOULI LANNERS

Wie beter dan Bouli Lanners – symbool van volharding, moed en multiculturalisme – om als eerste boven aan de affiche te prijken van de tweede editie van het BRIFF? De organisatoren laten hem vrij spel: in alle vrijheid mag hij vijf films lang een boompje opzetten over waarom het voortbestaan van de ‘green planet’ voor hem zo belangrijk is. Op 22 juni bespreken we een en ander in zijn bijzijn.