PLAA
TSEN

BRIFF_Image_Lieux

BOZAR

PALACE

FLAGEY

GALERIES

UGC

VENDÔME

De meest emblematische plekken van de stad zullen deel uitmaken van:

 Van Flagey tot de UGC De Brouckère, Bozar, Palace en de Galeries, … de belangrijkste actoren vande Brusselse filmwereld willen Brussel absoluut omvormen tot een echt “Movie Village” om de originele of de geadopteerde Brusselaars op die manier een eigen festival te geven.